modstandskamp.dk


SKÆLSKØR HANDELSSTANDSFORENING

SKÆLSKØR, den 31 Oktober 194l
Axel Jørgensen

Herr Fuldmægtig Knox Udenrigsministeriet, Christiansborg.
I Henhold til min Samtale med Herr Fuldmægtigen skal jeg hermed fremsende de ønskede Oplysninger.
Inspektør Poul Kamp Kragh, Gigtsanatoriet her er født d. 7 November 1898 i Karlslunde.
Arrestationen blev foretaget i Inspektørboligen paa Gigtsanatoriet Natten mellem d. 30 og 31 Oktober mellem kl. l og 2. Som jeg oplyste i Samtalen fandtes der ved den stedfundne Undersøgelse ingen Vaaben, Skrifter eller lignende, og efter hvad der oplyses mig rettede Gestapo telefoniske Henvendelser med Forespørgsel, om Inspektør Kragh under disse Forhold skulde fjernes fra sit Hjem.
Beder Herr Fuldmægtigen muligt snarest fremskaffe Oplysninger om hvorhen Inspektør Kragh er ført, da hans Familie staar uforstaaende overfor denne Anholdelse, som synes at savne ethvert Grundlag.
Deres ærbødige
Axel Jørgensen