modstandskamp.dk

UDENRIGSMINISTERIET.
København, den.3. november 1944
Tlf. 7028.
Bilag. P.J.I. Journal Nr. 84.G. 5/993
(Bedes anført ved Besvarelser.)

Under Henvisning til Handelsstandsforeningens
Skrivelse af 31. f.M. vedrørende Inspektør Poul Kamp Eragh, der Natten melleia den 30. og 31. f.M. blev arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti, meddeler Udenrigsministeriet, at man har
taget Sagen op til Behandling med det tyske Sikkerhedspoliti med Henblik paa at opnaa Inspektørens Løsladelse.
Paa Forespørgsel har Sikkerhedspolitiet oplyst, at Inspektør Kragh er indsat i Vestre Fængsel i København. Fru Kragh er telefonisk underrettet herom.
P.M.V.
John Knox
Fuldmægtig