modstandskamp.dk

Personer der befinder sig i Vestre Fængsel tyske Politi-Afdeling, maa kun afsende og modtage et Brev paa 20 Linier hver 14 Dag. Alle Breve skal indeholde Fangens fulde Navn samt Fødselsaar og Dag, og skal vare let læselig.
Besøgtilladelser kan søges efter 14 Dages Forløb regnet fra Anholdsdatoen, og foregaar ved Henvendelse til "Dansk Røde Kors", Amaliegade 18 Kobenhavn& Der gives kun eet Besøg om Maaneden og kun een Person. Henvendelse til Politiet direkte er Formaalsløst.

Der kan afleveres Pakke med Tøj og Toiletartikler hveranden Torsdag direkte til Fangslet i Tiden kl. 12-17. Hertil kræves "ingen særlig Tilladelse, men skal foregaa i Bogstavorden saaledes: Torsdag den 7,12.44 fra A-K, og Torsdag den 14.12.44 fra L-0 o.s.v. Pakkerne maa ikke indeholde Breve eller Levnedsmidler. Tobaksvarer og Læsestof maa kun vedlægges saafremt der foreligger skriftlig Tilladelse dertil.
Ovortrædelse af disse Bestemmelser medfører de strengesteT Forholdsregler.
Adressen er Tysk Politiafdeling, Vestre Fangsel, Kobenhavn V.