modstandskamp.dk

DANSK RØDE KORS
Da det ikke er tilladt, at Pakker til Fanger i Vestre Fængsels tyske Afdeling indeholder nogen Art af Levnedsmidler og fra den 13. Marte d.Aar. heller ikke Frugt, Bolcher, Kiks og Marmelade m.m., har Fængslet anmodet Danak Røde Kors om af de indsendte Pakker før Udlevering til Adressaten at udtage de ikke tilladte Ting og returnere disse til Afsenderen.
Af Indholdet af den af Dem indsendte Pakke er det paa vedlagte Bordereau ikke overstregede
fremsendt til Adressaten, Det øvrige tilbagesendes hermed.