modstandskamp.dk

UDENRIGSMINISTERIET.
København, den 10. November 1944

P. J.l. Journal Nr. 84.G.5/993-
(Bedes anført ved Besvarelser.)

Under Henvisning til Telefonsamtale vedrørende deres Ægtefælle, Poul Kamp Kragh, der den 31. f.M. "blev arresteret af det tyske Sikkerhedspoliti, meddeler Udenrigsministeriet, at Sagen har været gjort til Genstand for Drøftelse med det tyske Politi, der har oplyst, at Deres Ægtefælle holdes arresteret sort mistænkt f or illegal Virksomhed, og at han for Tiden befinder aig i Vestre Fængsel. Det tyske Politi har har ikke villet udtale sig om, hvad der ligger til Grund for Sigtelsen og ej heller om Muligheden for hans Løsladelse.
Ministeriet vil fortsat have sin Opmærksomhed henvendt paa Sagen og vil holde Dem underrettet om, hvad der passerer.
P.M.V.
E.B.
John Knox
Fm.