modstandskamp.dk

Mogens Hansen
Dr. med, Overkirurg
Dronningensvej 12 F.
København, den 24. November 1944.


Fru Johanne Kamp Kragh,
Jeg besøgte i Gaar Deres Mand i Vestre Fængsel. Han har ikke Diarré, men noget Forstoppelse og faar nu en Vandkur. Han sover ret godt, ligesom Humøret er nogenlunde. Jeg muntrede ham op og paalagde ham at gøre livlig Gymnastik. Han har Selskab i Cellen. Deres Mand bad mig hilse varmt.
Venlig Hilsen Deres ærbødige
M. Hansen