modstandskamp.dk

DANSK RØDE KORS
AMALIEGADE 18
KØBENHAVN K
/JK. Den 2.2.45.

Fru Johanne Kragh,
Skelskør.
I Anledning af modtagen Anmodning om Besøgstilladelse i Vestre Fængsel skal man gøre opmærksom paa, at der ifølge gældende Regler skal hengaa en Maaned mellem hvert Besøg, Man har derfor henlagt Deres Anmodning, saaledes at denne først indsendes til det tyske Sikkerhedspoliti paa det reglementerede Tidspunkt.'—————————————————————