modstandskamp.dk

DANSK RØDE KORS
AMALIEGADE 18
KØBENHAVN K.
/JK. Den 2o.2.45.


Fru Johanne Kragh,
Gigtsanatoriet,
Skelskør.


Dansk Røde Kors beklager at maatte meddele, at paa en D.D. fra det tyske Sikkerhedspoliti modtagen Liste over danske Internerede, der fra Frøslev Lejren den 16-2.45 er blevet overført til Tyskland, findes opført
Paul Kamp Kragh f. 7.1.98 Karlslunde,
Det maa formodes, at Bestemmelsesstedet i Tyskland er Dachau
Man skal oplyse, at efter de gældende Regler vil der ikke kunne tilskrives den Internerede, før denne har meddelt sig og opgivet sit Interneringsnummer.
Fra Dansk Røde Kors vil der til de Danske i Dachau blive sendt maanedlige Levnedsmiddelforsyninger saavel som nødvendige Beklædningsgenstande.