modstandskamp.dk

UDENRIGSMINISTERIET.
P.J.I. Journal Nr. 84.G.5/993/a.
(Bedes anført ved Besvarelser.)
Bilag.

Under Henvisning til tidligere Korrespondance, senest Handelsstandsforeningens Skrivelse af 13. d.M. vedrørende Inspektør ved Gigtsanatoriet i Skelskør Poul Kamp
Kragh, meddeler Udenrigsministeriet herved, at den Paagældende findes opført paa en fra det herværende tyske Sikkerhedspoliti modtagen Liste over 252 danske Statsborgere, som den 16. d.M. blev overført fra Frøslev Lejren til Koncentrationslejren Dachau ved Munchen.
Udenrigsministeriet har fortsat Opmærksomheden henvendt paa enhver Mulighed for at søge den Paagældende tilbageført her til Landet og skal holde Handelsstandsforeningen underrettet om, hvad der passerer i Sagen.
P. M. V.
E.B.

H.J. Hansen