modstandskamp.dk

DANSK RØDE KORS
Aalborg Amts Afdeling


Poul Kragh Kamp, 7/11 1898

er den 21. April blevet overført fra Tyskland til en nyoprettet Lejr "Møgelkær", ca. 12 km. udenfor Horsens.
Jeg havde i Gaar Lejlighed til at veksle nogle Ord med Deres Paarørende, der havde det godt, og som bad mig overbringe Dem en hjertelig Hilsen.
Venlig Hilsen
Deres ærbødige
Sigurd Müsen