modstandskamp.dk

Inspektør Kragh hyldes af en tusindtallig Menneskemængde
Straalende Hyldest paa Raadhuset

Inspektør 'Kragh, Gigtsanatoriet, vendte i Aftes tilbage efter sit lange Ophold i tysk Koncentrationslejr. 'Inspektøren ankom ved 21-Tiden fra Slagelse i en af Frihedskæmpernes Biler, og blev ved sin Ankomst til Raadhuset hyldet af en tusindtallig Menneskemængde, der taalmodigt havde ventet en Times Tid. Hurraraabene drønede op imod ham, da han steg op paa Raadhusets Trappe, hvor han modtoges med Blomsterbuketter og varme Haandtryk Direktør J. E. Heihnann bød i hjertelige og anerkendende Ord Inspektøren velkommen hjem, og erindrede om, at han var den første, der organiserede Frihedsbevægelsen i Skælskør.
Inspektøren takkede bevæget den store Forsamling, som havde beredt ham denne Modtagelse. Efter et kort Ophold paa Raadhuset kørte Kragh hilst af nye Hurraraab hjem til GigtsanatoriéE.

Ankomsten til Sanatoriet.
Ved Ankomsten hertil blev Inspektøren modtaget af en Kreds af sine nære Venner og af Funktionærerne, der havde pyntet Indgangen med Bøgeløv og Blomster, ligesom Inspektøren modtog et Utal af Blomsterhilsener. Fra alle Vinduer vinkede Patienter og Sygeplejersker. Købmand Aksel Jørgensen holdt fra Trappen en Velkomsttale til Inspektøren, hvori han takkede for hans Indsats. Inspektøren takkede. Efter Modtagelsen inviterede Økonoma Frk. Kragh paa ægte Kaffe og friskbagt Franskbrød, idet hun fremhævede, at det paa Gigtsanatoriet var Skik og Brug ved højtidelige Lejligheder at servere rigtig Kaffe, hvorfor denne Sjældenhed selvfølgelig i Aftes blev serveret over hele Sanatoriet. • Da Klokken var 11, kom Inspektøren ned og inviterede alle Kaffegæsterne op i sin Lejlighed til et Glas Vin, og nu fortalte Inspektøren om sit Ophold saa haarrejsende Ting, at ingen Beskrivelse vi ad illegal Vej har faaet, er overdrevet, tværtimod. Efter et Par Timers Samvær forlod Vennerne bevæget Sanatoriet og overlod Inspektøren til en velfortjent Hvile.

Tusind Mennesker byder Inspektør Kragh velkommen hjem.
Inspektør Kragh, Gigtsanatoriet,! vendte i Aftes tilbage til Skelskør. Han var kommet med Toget til Slagelse, hvor Frihedskæmpere fra Skelskør hentede ham i Bil. Op mod Tusinde Skelskørianere havde paa Gl. Torv en Time eller mere ventet paa hans Ankomst. Ved 21-Tiden holdt Bilen foran Raadhuset, og det var en smuk Modtagelse, der'var beredt ham. Hurraraabene drønede op mod ham, da han steg op ad Trappen. Mange Blomsterbuketter fik han overrakt og mangt et fast Haandtryk blev ham til Del. Direktør J. E. Heilmann bød ham i faa, men hjertelige
l Ord velkommen til Skelskør og erin-! drede om, at Inspektør Kragh var den Liørste, der organiserede Frihedsbevæ-' gelsen i Skelskør. Inspektør Kragh tak-i kede. Denne Modtagelse er over al Forventning og mere, end jeg har fortjent. Efter et kort Ophold paa Raadhuset kørte Inspektør Kragh, hilst af nye Hurraraab, til sit Hjem paa Gigtsanatoriet.

Inspektør Kragh

vendte i Aftes tilbage til Skelskør efter flere Maaneders tvunget Ophold i tyske Fangelejre. Hr. Kragh fik en festlig Modtagelse paa Frihedsraadets Kontor paa Raadhuset.

Tak
Jeg vil gerne hermed takke Dem \ alle for den overstrømmende Venlighed, sbnt er blevet mig til Del ved min Hjemkomst.
POUL KRAGH.